Søsterloge 96 Terebinte

De 3 ringe: Venskab Kærlighed Sandhed

Logens segl

De 3 ringe: Venskab Kærlighed Sandhed
Logens historie

Historie:
 
Terebinte er navnet på et helligt træ, hvor man ifølge biblen modtog visioner, når man sad derunder. Byen Mamre, der ligger syd for Jerusalem omkring byen Hebron er fra gammel tid en hellig by med mange hellige træer, kaldet Mamres ege. Senere, i den kristne tid, kom byen til at hede Terebinterne. Hver sommer mødtes alle folkeslag fra området i byen på tværs af deres nationalitet og religion, i fred og fordragelighed.
 
Terebintetræet i moderne grafisk udtryk danner logens tæppe, hvor det udstråler kraft rodfæstet i Odd Fellow Ordenen. Vor moderloge Gry´s opadgående sol står klart på himlen som en lysende baggrund for træets krone. Da vores geografiske baggrund er ”Lysets land” er der lys blå himmel og et skært grønt græstæppe som bund. Terebintes tæppe skal være symbolet på søstrenes styrke og vilje til at føre Odd Fellow Ordenens visioner ud i hverdagen.
 
Logens historie:
 
Tanken om at danne en søsterloge mere i Frederikshavn har været i støbeskeen længe på den baggrund, at vor moderloge nr. 54 Gry efterhånden havde et stort medlemstal, og dermed var der grobund for at bruge denne udvikling og således øge Ordenens vækst, hvilket alle ordensmedlemmer har lovet at medvirke til.
 
En arbejdsgruppe blev nedsat og arbejdede med ideen i en tid, indtil man havde medlemmer nok til at danne en forening.
 
Dette skete den 30. oktober 2010, hvor foreningen ved en smuk højtidelighed blev institueret af Storlogens embedsmænd. Som formand indsattes str. exmester Iris Weilov, der bl.a. i sin festtale udtrykte det ønske for foreningen, at arbejdsglæde og styrke må være i højsædet.
 
Foreningen arbejdede så intenst videre, og med god støtte fra distriktets loger, for at løse de mange opgaver, der hører til dannelse af en ny loge. Man havde møde den første tirsdag i hver måned.
 
Lørdag den 12. maj 2012 blev dagen, hvor logen ved en utrolig festlig begivenhed blev en realitet. Storlogens embedsmænd foretog institueringen med broder Storsire Erling Stenholdt Poulsen i spidsen og søster Deputeret Storsire Hanne Steffensen i overstolen som den ledende i ceremonierne.